Åtgärder för att hindra smittspridningFor english, please scroll down.
Vi är ett litet B&B långt ut på landet där få människor passerar. Vi förhåller oss till de rådande reglerna och har infört utökade rutiner för att hindra smittspridning.
Alla handtag, kortterminal, toaletter eller andra föremål som berörs av flera personer avspritas varje timme eller efter enskilda gäster. Alla nycklar, bord och platser där folk suttit avspritas efter varje ensikld gäst. Vi serverar all dricka vilket gör att ingen tar i samma kanna eller flaska. Varje rum har tillgång till egen handsprit samt alla ingångar har handsprit.

Middag serveras vid enskilda bord, i mindre sällskap i stängda utrymmen eller på rummet om så önskas.

Vi ber er gäster visa extra hänsyn i denna perioden. Tvätta era händer med tvål och vatten. Avsprita händer vid in och utgång ur restaurang och gemensamma ytor. Håll avstånd till andra gäster. Följ de rådande reserekommendationerna. Känner du dig sjuk ber vi dig att stanna hemma.

Tack för att du hjälper oss med detta, varmt välkomna till oss!


Extra precautions

We are a small Bed & Breakfast far out on the countryside. We are currently following the rules and guidelines issued by the Danish government, and have issued several new routines to prevent the spread of the current situation.

All our door handles, credit card machines, toilets and other items that are in contact with several people will be sanitised every hour or after every single use. All keys, tables and seats where guests has been sitting will be sanitised. We serve all beverage, which means that other guests will not be touching bottles etc. Every room will have hand sanitisers, as well as every exit and entrance.

 

Dinner will be served on separate tables, in smaller closed groups or in your room if you wish.

 

We ask your guests to show extra consideration during this period. Wash your hands with soap and water. Sanitise your hands when entering and leaving the restaurant and common areas. Keep distance to other guests. Follow the current travel recommendations. If you feel ill, we ask you to stay home.


We hope to welcome you!